Veiligheid en duurzaamheid in Europese context

Wat doet de EU om klimaatverandering te matigen en wat betekent dat voor ons? Drs. Gerhard Akkerman vertelt je er alles over.

Ons klimaat verandert en dat heeft grote gevolgen. Zowel op korte als op lange termijn zijn er maatregelen nodig voor de leefbaarheid op onze aarde.
Drs. Gerhard Akkerman gaat dieper in op de veiligheidsaspecten van klimaat en duurzaamheid. Sommige maatregelen kunnen we zelf nemen, andere moeten door regeringen worden genomen. Wat doet de EU om klimaatverandering te matigen en wat betekent dat voor ons?

Een gratis kaartje voor deze lezing haal je hier.

Datum:12 november

Tijd:19.30 - 21.30 uur

Locatie:de nieuwe bibliotheek